Kierownictwo

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

 

Pracownicy

 

Ekspert Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Tomasz Kulczyński

 

Specjalista ds. kadrowych, kancelaryjnych i ewidencji
Anna Linke

 

Inspektor ds. obsługi ruchu budowlanego
mgr Anna Zborowska

 

Starszy specjalista ds. prawno-administracyjnych
mgr Daniel Wróblewski

 

Główny księgowy
mgr Agnieszka Tomaszewska