Proponowane druki mają charakter informacyjny i pomocniczy, nie mają natomiast charakteru dokumentów obowiązujących. Formularze zostały opracowane celem przyspieszenia obiegu dokumentów, dlatego prosimy o ich czytelne wypełnianie i składanie wraz z kompletem dokumentów wymienionych w formularzu jako załączniki. W przypadku wątpliwości służymy pomocą.

Druki inne

Proponowane druki mają charakter informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają charakteru dokumentów obowiązujących

Zawiadomienie o kontroli art. 62 ust. 1 pkt 3 Pb.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

 Informacja o prywatności

 Ogólna klauzula informacyjna