Kierownictwo

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

mgr inż. Barbara Kordala

 

 

Pracownicy

 

Ekspert Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Tomasz Kulczyński

 

Inspektor ds. kancelaryjnych i ewidencji
Anna Linke

 

Inspektor ds. obsługi ruchu budowlanego
mgr Anna Zborowska
 inż. Sandra Szymczak

 

Starszy specjalista ds. prawno - administracyjnych
mgr Daniel Wróblewski

 

Główny księgowy
mgr Agnieszka Tomaszewska